Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół w Tułowicach

Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe

Utworzono dnia 03.12.2020

Powiat Opolski podpisał umowę ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej na realizację programu „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe ”
 

Opis programu:         

Kolejny etap realizacji programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”, tj. zakup indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w roku szkolnym 2021/2022

Wartość zadania: 33.000,00 zł

w tym środki :

- Skarbu Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej - 26.400,00 zł

- Budżetu Powiatu Opolskiego -  6.600,00 zł

 

Cele zadania

Zakup indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w roku szkolnym 2021/2022 dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  Zespołu Szkół w Tułowicach.
 


Powiat Opolski podpisał umowę ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej na realizację programu „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe ”

Opis programu:         

Kolejny etap realizacji programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”, tj. zakup indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia klasy mundurowej w 2020 roku.

Wartość zadania: 54 120,00 zł

w tym środki :

- Skarbu Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej - 43 296,00 zł

- Budżetu Powiatu Opolskiego - 10 824,00 zł
 

Cele zadania

Zakup indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia  klasy mundurowej w 2020 roku dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  Zespołu Szkół w Tułowicach.

 


Powiat Opolski podpisał umowę ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej na realizację programu „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe ”

Opis programu: 

Kolejny etap realizacji programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”, tj. zakup indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia „klasy mundurowej” w 2019 roku.

Wartość zadania:

12 750,00 zł

w tym środki z :

Skarbu Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej - 10 200,00 zł

Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - 2 550,00 zł

 

Cele zadania

Zakup indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia „klasy mundurowej”  w 2019 roku dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  Zespołu Szkół w Tułowicach.

 


Powiat Opolski podpisał umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej  na realizację zadania pn. „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”

 

Opis programu:        

Jest to pilotażowa edycja programu nauczania, planowanego do realizacji przy kompleksowym wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej. Proces kształcenia wg programu odbędzie się  w cyklu dwuletnim i ma obejmować 1,5 roku nauki (cały rok klasy II i pierwsze półrocze klasy III). Przedmiot „Edukacja wojskowa” jest nowatorskim rozwiązaniem programowym, organizacyjnym i metodycznym, poszerzającym ofertę edukacyjną uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie zainteresowanych zagadnieniami i ścieżkami rozwoju zawodowego: zawodowa służba wojskowa, terytorialna służba wojskowa  i zasilenie zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.

 

Wartość zadania: 80.324,63 zł

w tym środki z :

 Ministerstwa Obrony Narodowej - 64.259,70 zł

Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - 16.064,93 zł

 

Okres realizacji

od 01.12.2017r. do 31.08.2019r

 

Cele zadania

Celem zadania jest dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych prowadzonych przez Powiat Opolski na rzecz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół  w Tułowicach, które legitymuje się certyfikatem uczestnictwa w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

 

Realizacja zadania

Realizacja zadania w  Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół  w Tułowicach polegać będzie m.in. na:       

  1. Prowadzeniu zajęć przez nauczycieli z przedmiotu „Edukacja wojskowa”;
  2. Zwiększeniu ilościowym asortymentu zakupionego w ramach pakietu wyposażenia klas mundurowych oraz indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej;
  3. Realizacji pakietu usługowego w postaci zajęć specjalistyczno-proobronnych, prowadzonych przez instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje;
  4. Organizacji podróży historyczno-wojskowych do miejsc pamięci narodowej i niepodległościowej;
  5. Organizacji obozu szkoleniowego.

e-dziennik

Katalog on-line

erasmus+

Rekrutacja elektroniczna

Plan lekcji

Biuletyn Informacji Publicznej