Zastosowanie wzoru Hossfelda

Kalkulator miąższości drewna okrągłego oblicza miąższość dłużyc/kłód drewna w m³ z dokładnością do 1/10

liczby dziesiętne należy wprowadzać z kropką
średnica L/3 [cm]: średnica DL [cm]: długość [m]:

miaższość dłużycy/kłody [m³] =
pole przekroju na jednej trzeciej długości [m²]=
pole przekroju na końcu długości [m²]=